Bezoek aan Downing street 10

Vooruitlopend op de Wintrade Week, zijn wij met een selecte groep MKB ondernemers uitgenodigd bij Downingstreet 10 voor een rondetafelgesprek. Het doel van deze bijeenkomst was na te gaan op welke wijze de overheid vrouwelijk ondernemerschap verder kan stimuleren. Er is in het kader van diversiteit en inclusie onlangs een website gelanceerd vanuit de overheid, waarin alle data is verzameld over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, opleidingsniveau van de arbeidsmarkt, ondernemerschapsbevordering en financiering van MKB ondernemers uitgesplitst op gender, etniciteit, leeftijd en opleidingsniveau. Met deze website wil de Britse overheid meer data verschaffen aan ondernemers die m.b.v. deze cijfers hun businessplannen beter kunnen onderbouwen. Opvallend en verrassend in deze cijfers was het feit dat vrouwelijke ondernemers in het VK gezamenlijk GBP 80 miljard omzet genereren en vrouwelijke ondernemers met een diverse achtergrond tussen de GBP 25 en GBP 32 miljard omzet genereren per jaar. Ondanks deze grote economische impact van vrouwelijke ondernemers en etnische ondernemers, valt te constateren dat zij toch minder gemakkelijk aan financiering kunnen komen voor hun ondernemingen. Met de lancering van deze website, wordt een eerste stap gemaakt door de overheid om tot gericht beleid te komen dat ondernemerschap verder kan bevorderen. Ik vraag mij af of dit niet een goed voorbeeld kan zijn voor de Nederlandse overheid om eens de impact van vrouwelijk ondernemerschap in kaart te brengen. Volgens het CBS zijn er zo’n 700.000 vrouwelijke ondernemers actief in Nederland. Voor de Britse cijfers, verwijzen wij u graag naar bijgaande link https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/